Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grass (Grass) Johans (1720 17. (28.) martā Plāterē – 1796 28. nov. (9.dec.) Dzērbenes mācītājmuižā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, savas grāmatas apgādātājs.

Dzimis muižas pārvaldnieka ģimenē. 1733–1736  mitinājies Rīgā bāriņu namā. 1736–1747 mājskolotājs, rakstveža palīgs, parūku meistara māceklis, atkal mājskolotājs. 1747–1750 mācījies Rīgas Licejā. 1751–1754 studējis teoloģiju Jēnas universitātē. Mājskolotājs. 1760–1763 mācītājs Liepkalnē, 1764–1796 Dzērbenē un Drustos. Vācis latviešu tautasdziesmas, kas ievietotas G. Bergmaņa krājumos.

Ar prenumerācijas un subskripcijas palīdzību apgādājis savu katehismu “Ceļš uz mūžīgu labumu un labklāšanu” (1794).

Avoti: Die ev. prediger. SLV.

         A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.