Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grīnbergs Teodors (1870 2. apr. Dundagā – 1962, 14. jūn. Eslingenā (Vācijā)) – teologs, grāmatu iespiedējs.

Dzimis muižas nomnieka ģimenē. 1896 beidzis Tērbatas universitātes teoloģijas fakultāti. 1899–1907mācītājs Lutriņos, 1907–1932   Ventspilī. Ventspils ģimnāzijas direktors, 1. saeimas loceklis. No 1929 LU teoloģijas goda doktors, 1931 profesors. 1931 ev.–lut. baznīcas bīskapa v.i., 1932 ev.–lut. baznīcas arhibīskaps. 1944 vācu okupācijas varas deportēts uz Laušu (Vācijā). No 1945 cīnījies par latviešu bēgļu tiesībām, ievērojams ārzemju  un trimdas latviešu ev. – lut.  baznīcas darbinieks.

1905–1915 mēnešraksta „Evaņģeliuma Gaisma” redaktors un izdevējs, žurnāla „Bitīte” redaktors un izdevējs1913–1915, no 1914 marta iespiedējs.

1914  piederējusi spiestuve Ventspilī, laidis klajā ap10 latviešu grāmatu, pārsvarā reliģiska satura izdevumus.

Av.: Latvju enciklopēdija. Latviešu periodika.

L. L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.