Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grundcens V. ( #1909–1910) – grāmatu tirgotājs.

1909–1910 piederējis grāmatu veikals  Daugavpilī.

Av.: LVVA 4060. f., 1. apr., 658. l. un 744. l.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.