Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Gruzis Jānis (#1909–1910) – kolportieris.

Valkas apriņķa Blomes pagasta zemnieks. Piensaimniecības instruktora māceklis Pampāļu pienotavā. Kolportējis lauksaimniecības grāmatas Kuldīgas apriņķī.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1179. l., 803.–804. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.