Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hākelmanis (Hakelmann) Albrehts (? – 1659 Rīgā) – vācu tautības grāmatu iesējējs un iespiedējs.

Darbu sācis Lībekā bez iespiedēja aroda apmācības. 1658–1659 Rīgā piederējusi privāta spiestuve. Iespiedis nedaudzus personālus svinību sacerējumus vācu valodā. Iespiedis un tirgojis arī Rīgas pilsētas spiestuves latviskos izdevumus. Darbu turpināja atraitne Margarēta Hākelmane, 1660 laižot klajā agrāk iesākto Rīgas lūgsnu un dziesmugrāmatu vācu valodā.

Av.: Buchholtz. Geschichte... S.121–128. LVVA 1390.f., 4.apr., 20.l., 102.lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.