Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Halle J. (#1861–1864) – grāmatu tirgotājs.

1861–1864 piederējis grāmatu veikals un sietuve Cēsīs. Pārdevis arī cenzūras aizliegtas brošūras, piemēram, T. Blagoveščenska „Der Este und sein Herr” un K. Valdemāra „Baltische namentlich livländische Bauernzustände” (1861).

Av.: Slud. Mājas Viesis, nr.25, 1863. Grāmata latviešu sabiedrībā. R.,1987.,  79. lpp.

    L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.