Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Besemesers (Bessemesser) Heinrihs (? Elsā (Vācijā) – 1683 okt. Rīgā ) – vācu tautības grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

Iespiedēja darbību ap 1648 sācis Jēnā.  1660 ieradies Rīgā, kā faktors iestājies Margrētas Hākelmanes spiestuvē, lai pabeigtu Rīgas vācu dziesmugrāmatas iespiešanu. Rīgas rāte 1660 B. pieņēmusi pilsētas tipogrāfa amatā, nodrošinot ar brīvu dzīvokli. 1664 Zviedrijas karaļa privilēģija. Par saviem līdzekļiem iespiedis skolas un luterāņu baznīcas literatūru vācu valodā. 1681 sācis iespiest avīzi “Rigische Novellen” un, iespējams, kopš 1680 arī tās priekšteci – pirmo Rīgas laikrakstu  “Rigische .. Ordinarii Post-Zeitung”.

Latviešu valodā iespiedis 1671–1673 luterāņu baznīcas rokasgrāmatu vairākās daļās, G. Dresela katehismu “Svēta bērnu mācība” (1682), J. Reitera^ Bībeles tulkojuma paraugu “Eine Übersetzungs Probe” (1675). Iespējams, iespiedis J. Geceliusa mazo katehismu (1662), J. Reitera Mateja evaņģēlija tulkojuma fragmentu (1662) un aizsācis G. Radecka^  Jelgavā pabeigto H. Ādolfija latviešu valodas gramatiku  “Erster Versuch Einer kurtz-verfasseten Anleitung Zur Lettischen Sprache” (1685).

Lit. : Buchholtz A. - 1890.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.