Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ikstums Fricis (#1907–1912) – bibliotekārs, grāmatu izdevējs.

Pēc izcelsmes zemnieks.

 1907 atbildīgais Katrīndambja Palīdzības par biedrības bibliotēku Nikolaja ielā 67 Rīgā, 1908 biedrības „Rasa” bibliotēkas  (L. Maskavas ielā 201)  pārzinis

 Apgādājis grāmatu: Klods E. Animisms – reliģijas dīglis. (R., 1912).

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 29. l., 88. lp.; 30. l., 56. lp.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.