Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Biksiņš Janis  (1784 Ārlavas Biksiņos – 1872 13.  (25.) janv. Ārlavas  Vītoliņos) - Ārlavas pagasttiesas priekšsēdis, personīgās bibliotēkas īpašnieks.

Centies iegādāties visu latviski iespiesto. Nozīmīgākās grāmatas latviešu valodā - G. F. un A. J. Stenderu, K. G. Elverfelda, K. R. Girgensona, K. Hūgenbergera daiļdarbi, K. Šulca un K. F. Launica vēsturiskie apcerējumi, kā arī avīzes, kalendāri. Viņam piederēja arī Bībele, atlants  un G. Merķeļa grāmatas vācu valodā.

Lit. : Apīnis A. Grāmatu izplatība latviešu sabiedrībā l8. gs. otrajā pusē un l9.gs. sākumā. No: Bibliotēku darbs. R īga., 1984. .

Piez.: LVVA 235. f., 2. apr. 95. l. 58.-59. lp. ; 6. apr. 36. l. 4.-5. lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.