Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Jeruhmanovs Ābrams (#1909–1939) – grāmatu tirgotājs.

1909 atvēris grāmatu veikalu Talsos Lielajā ielā 36. Veikals darbojies vēl 20.gs. 30. gadu beigās.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1179. l., 545., 550. lp.; 1180. l., 62. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1912. Freinats A. Grāmatnieki.–R.,1939.–192.lpp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.