Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kahans E. S. (#1890 – 1912)  –  grāmatu iespiedējs.

Piederējusi spiestuve Liepājā Lielās un Helēnas ielas stūrī (Juliānes 6 un Helēnas 14.) No 1910 kā īpašnieki arhivālijās minēti Movša Kahans (firmas nosaukums „Augusts Ketens“), Ārons Kahans un Vulfs Zaharijs (firma „Viktorija“). Iespiedis avīzi „Latvietis“ 1889-1890 un kādas 10 latviešu grāmatas.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 57. lp. Kurzemes adrešu grām. 1892/93 un 1912.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.