Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bilterlings (Bilterling) Georgs Zīgmunds (1767 16. febr. (j. st.) Krūtes māc. Muižā –  1829 14. (26.) okt. Jelgavā. - vācu tautības luterāņu mācītājs un pedagogs, literāts, grāmatu izplatītājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1784-1786 mācījies Jelgavas Pētera akadēmijā, 1786-1789 studējis teoloģiju  Vitenbergas universitātē. 1796-1802 mācītājs Priekulē. 1803-1829 virsskolotājs Pētera akadēmijā. Kopš 1801 Vitenbergas universitātes filozofijas doktors. Daudz rakstījis un publicējis vācu valodā. Latviešu valodā sacerējis katehismu savai draudzei “Tās kristīgas mācības” (1803), rediģējis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmu grāmatu” (1806).

1795 izplatījis G. Bergmaņa “Saņemamas sprediķu mācības”(10 eksemplāru) 1806 izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmu grāmatu” (30 eksemplāru).

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.