Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kestens  Augusts (#1888–1900) – grāmatu iespiedējs.

2. ģildes loceklis. Piederējusi spiestuve Liepājā Juliānes ielā 6. 1910 kā uzņēmuma īpašnieks reģistrēts Movša Kahans.

Zināmi trīs lietišķa satura tekstu K. iespiedumi latviešu valodā.

Av.: Kurzemes adrešu grāmatas 1892–1904. LVVA   412. f.,  4. apr., 1180. l., 57.  lp.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.