Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kitnere (Kütner) Jūlija (#1904–1910) – grāmatu tirgotāja.

1904–1910 piederējis  grāmatu veikals Bauskā.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l.,60. lp. LNB RX110, 4, 12, 164.–166. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1904.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.