Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bitners (Büttner) Johans Georgs (1779 7. apr. (j. st.) Zlēku māc. Muižā – 1862 3. (15.) janv. turpat) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu apgādātājs un izplatītājs.

Dzimis  mācītāja ģimenē. Studējis 1797-1798 Kēnigsbergas, 1801-1802 Halles universitātē teoloģiju. 1803-1862 mācītājs Zlēkās. Vācu valodā rakstījis par dabzinātnēm un lauksaimniecību, latviešu valodā sacerējis pašizstrādātā ortogrāfijā  “ABC priekš Zlēkas skoles”(1834), “ABC für die Schlecksche Schule”(1841, abas paša apgādātas)  un “Vācu valodas vārdu grāmatu”( 1847). Sakrājis un publicējis latviešu tautasdziesmu krājumu “Latviešu  ļaužu dziesmas un ziņģes”(1844).

1806 izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmu grāmatu” (20 eks.), 1816 Jauno Derību latviešu valodā  (400 eksemplāru).

Lit. : Nietz [E. A.] Anzeige.Mitausches Intelligenz-Blatt,  Nr.52, 1812.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.