Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Krastiņš Indriķis (pēc 1830 – ne agrāk par 1918) – grāmatu tirgotājs, izdevējs un iespiedējs.

1889  viens no pirmajiem P. Bisnieka spiestuves burtličiem. 1897 kopā ar Kārli Birzgali lūdzis atvērt spiestuvi ar nosaukumu „Birzgalis un Krastiņš”, taču atļauja nav saņemta. 20.gs. sāk.  pārcēlies uz Sanktpēterburgu un atvēris tur nelielu spiestuvi iepretim Marijas teātrim Katrīnas dambī. Spiestuves aprīkojumā bijusi viena ar roku griežama ātrspiede. 1904 izdevējs A. Gulbis nodevis K.  iespiešanai Aspazijas „Kopotos rakstus”, taču policija apķīlājusi  manuskriptu un spiedi par veciem Rīgas laika parādiem. Manuskriptu un spiestuvi izglābis A. Gulbis, aizdodams Krastiņam 200 rubļus. Vēlāk kā spiestuves adrese tiek minēta Gorohovaja iela 32 un  tajā strādājuši 13 cilvēki.

Nedaudz vēlāk K. bijis Kristapa Brēdenfelda un biedru spiestuves līdzīpašnieks Šajā spiestuvē iespiestas arī latviešu grāmatas, ar tiešu J. Krastiņa gādību – G. Merķeļa  sacerējumi A. Gulbja apgādībā. Spiestuvi izputinājuši lielinieki. Pēc 1918  Krastiņš atgriezies Latvijā.

 

 1890 K. atvēris savu grāmatu veikalu Rīgā Marijas ielā 97.  1897– 1899 veikals un lasāmbibliotēka atradies  Pauluči ielā, pēc tam pārcelts uz Aleksandra ielu 29.

K. Apgādājis dažas izklaidējoša satura   latviešu grāmatas: 1890 divus tulkotās prozas izdevumus, 1898 „Rokas zīlnieku”.

Bijis sabiedriski aktīvs, dibinājis kontaktus ar progresīvo inteliģenci, arī jaunstrāvniekiem J. Jansonu-Braunu un J. Kovaļevski, 1905. g. notikumu laikā  atbalstījis progresīvo latviešu centienus.

Lit.: Gulbis A. Pasaka par grāmatu . Gulbis A. Kopoti raksti. 1.sēj., no 275. lpp.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1893/94. LVVA 12. f., 1. apr., 17. l., 125., 131., 136., 178., 182. l..; 19. l., 117. lp. Sanktpēterburgas vēstures arhīvs, 706. f., 1. apr., 871. l.  Slud.: Dienas Lapa. Nr. 34 un 161, 1890.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.