Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kreišmanis  Kārlis (# 1909–1912) – grāmatu iespiedējs.

1909–1912 kopā ar J. Melķi piederējusi spiestuve „Kreišmanis un Melkiss”  Rīgā Tērbatas ielā 42. 1909–1912 tipogrāfijā  iespiests ap 20 grāmatu latviešu valodā. 1912 izsludināta rokas ātrspiedes izsole, jo spiestuve acīmredzot bankrotējusi; spiestuves atļauju saņēmis J. Melderis. 

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 35. l., 563. un 595. lp. Rīgas adrešu grām. 1910 – 1912.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.