Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Krēsliņš Jānis (# 1892–1894) – grāmatu apgādātājs.

Krāsotājs Rīgā.

1890. gados publicējis „Dienas Lapā” un „Austrumā” folkloras materiālus, etnogrāfiskas ziņas par Inflantiju, ceļojumu aprakstus, informācijas par priekšlasījumu vakariem, recenzējis teiku krājumus.

90. gadu sākumā Rīgā nodibinājis un vadījis „Dienas Lapas” un jaunstrāvnieku aprindām tuvu jauniešu biedrību „Daugavieši”. Biedrība  apgādāja, organizēja iespiešanu un izplatīja jaunstrāvnieku rakstu krājumu „Pūrs” (1. – 3. krāj., 1892 – 1894). Izdevums pārtraucis darbību, iespējams, krājuma  sliktā noieta dēļ.

Av.:  Ārons M. Manas dzīves atmiņu grāmata.  R., 1938, 111.lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.