Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Blaufūss (Blaufuß) Frīdrihs Bernhards (l697 10.nov. (j. st.) Frauenbreitungā – 1756 13. (24.) maijā Rīgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, hernnhūtiešu grāmatu izplatītājs.

1719 sāka teoloģijas studijas Halles universitātē. Piētista  A. Frankes audzēknis un līdzstrādnieks. Pēc ierašanās Vidzemē l726 M. E. Hallartes mājas garīdznieks Valmiermuižā, 1727-1730 mācītājs Palsmanē, 1730-1739 Ērģemē, l739-1749 Rīgas Jēkaba baznīcā.

Piedalījies latviešu Bībeles 2. izdevuma sagatavošanā. Vācijā pasūtinātas hernhūtiešu grāmatas vācu  valodā izdalījis Valmiermuižas latviešiem, devis J. Šteinhaueram ^. Latviskos hernhūtiešu izdevumus no Valmiermuižas noliktavas izplatījis Doles draudzē un citur, pārdevis Rīgā. Sacerējis  vēstures apceri “Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu” (1753) izplatīšanai rokrakstā (noraksts LAB R LBD 5316).

Lit. : Augstkalns A.  Blaufūsa  “Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu” (1753).

Latv. Vēst. In-ta  Žurn, Nr. 4, 1938. ; Krēsliņš J. Friedrich Blaufuß und seine “Erzählungen aus der Geschichte und Gegenwart der Livländer “vom Jahre 1753. In:  Europa in der Frühen Neuzeit.  Bd.3. Weimar;  Köln; Wien, 1997.   

Av.: LVVA 237 f., l.apr., 1.l., 690.lp.  ; 2.l. 1172,123l.lp. 

A.Apīnis

Red.piez.: J.Krēsliņš - *l697 10.dec.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.