Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Krūmiņš Ansis (# 1895–1902) – grāmatu apgādātājs un tirgotājs.

1895–1902 Rīgā apgādājis ap 40 grāmatas latviešu valodā, dažus izdevumus arī kopā ar A. Lukovski. Izdevumu starpā dažas praktiskas grāmatas  –  „Zelta rokas grāmata”(1901), „Tautas ārstniecība” (1900), A. Mežmalieša un Jūsmiņu Kārļa („Mīlestības dziesmu vaiņags līgaviņai” (1896)) dzejas, Lapas Mārtiņa stāsti, Jēkaba Ļūdēna „Humoreskas”(1895), daudz tulkotās piedzīvojumu literatūras (M. Rida, R. Rengarta, N. Rubakina, Fr. Pistoriusa, O. Hekera, G. Gertnera, M. Tvena, Ž. Verna sacerējumi), E. Zolā „Kā ļaudis mirst” (1897), Ļ. Tolstoja „Cik daudz zemes cilvēkam vajadzīgs”(1896), N. Gogoļa „Deguns”(1897), kā arī nenoskaidrotu autoru stāstus.

Atzīme pie atsevišķām grāmatām bibliogrāfijā par to, ka K. ņēmis tās ģenerālkomisijā, liecina, ka K. nodarbojies ar grāmatu tirdzniecību.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.