Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Krūmiņš  Frīdrihs Andrejs (1849 – 1912 23. nov. Saldū, apbedīts Saldus kapsētā.) – skolotājs, grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

1878 Sakas draudzes skolas nedēļas skolotājs, 1884 – 1886 Rīgas Āgenskalna skolas palīgskolotājs un aktīvs baptistu draudžu darbinieks. Ieradies Saldū ap 1887,  iesaistījies baptistu draudzēs.  1887 – 1912 Saldus baptistu draudzes priekšnieks. 1886 – 1888 baptistu draudzes mācītājs Apšuciemā, 1887 – 1897 Pampāļos. 1910 – 1912  Latvijas Baptistu draudžu sabiedrības padomes loceklis.

1888 atvēris grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku Saldū Upesmuižas ielā 1 (Lagzda namā), tirgojis arī muzikālijas un mākslas priekšmetus. Veikals darbojies līdz K. mūža galam.

K.  uzpircis manuskriptus vēlākai izdošanai . 1886–1912 apgādājis pāri par 20. izdevumu, to skaitā vairākus kalendārus, baptistu sprediķus, ābeci, izkliedējošo lasāmvielu

Av.: Slud. Latviešu Avīzes, nr. 50 (1888). LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 61. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1892–1912. Piezīme. Grāmata, nr. 5, 1990, 84.lpp.

Lit. –ts – is. No Saldus. Latvija, nr. 271, 1912, 21.nov., 2.lpp. Rīss J. Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņa tālākā attīstība.  Rīga, 1913. Portr. 165. un 324.lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.