Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Krūmiņš  Jānis (arī Indriķis, # 1907–1912) – grāmatu iespiedējs.

Pēc izcelsmes zemnieks. 1907 pārņēmis bijušo Edgara Kaspari spiestuvi Rīgā Suvorova ielā  44,  uzņēmumu 1911 paplašinājis ar litogrāfiju Bruņinieku ielā 52, dz.18. 1912 spiestuvei ar mainītu adresi Suvorova 23, bet iepriekšējo  nosaukumu par īpašnieku reģistrēts K. Ķešāns.

Latvisko iespiedumu skaits nav precīzi nosakāms, jo pēc atzīmēm bibliogrāfijā nav nošķirami no cita Jāņa Krūmiņa  izdevumiem un iespiedumiem, kas reģistrēti gan ar Jāņa, gan   J.B. Krūmiņa vārdu.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 29. l., 179.lp; 35. l., 206., 315. lp. Rīgas adrešu grāmata 1908–1913.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.