Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kukurs Jānis Alfrēds (1879 6. (18.) janv. Limbažos  –  1941 Krievijā) – grāmatu izdevējs, tirgotājs, rakstnieks.

Dzimis lauku amatnieka ģimenē. Mācījies Skultes Aleksandra skolā, beidzis pilsētas skolu. No 1892  Rīgā, strādājis dažādās fabrikās sākumā par izsūtāmo zēnu, vēlāk par strādnieku, bet pēc tam pievērsies grāmatniecībai.  Bijis vairāku žurnālu izdevējs un redaktors: „Vārdotājs” 1906 – 1907, „Šalkas”1907, „Vērotājs” 1907. Piedalījies 1905. – 1907.g. revolūcijā. Vajāšanu dēļ emigrējis uz Somiju un Vāciju. Berlīnē apmeklējis Brīvo augstskolu un Humbolta akadēmiju. 1912 atgriezās Rīgā. Izdeva humoristisku žurnālu „Gailis” 1912 – 1913 ,  pirmo tirdzniecības žurnālu  ”Baltijas Tirgotājs” 1912 – 1915, nedēļas žurnālu „Varavīksne” 1914 – 1916. Pirmā pasaules kara laikā devies uz Krieviju. 1915 atvēris grāmatu veikalu, sietuvi un spiestuvi Sanktpēterburgā. 1917 piedalījies Krievijas latviešu sabiedriskajā dzīvē. Kā Latviešu demokrātu savienības Pēterburgas nodaļas priekšnieks ievēlēts par Latviešu pagaidu nacionālās padomes organizācijas komitejas priekšsēdētāju.

1919 atgriezās Latvijā. Nodarbojās ar tirdzniecību, atjaunoja Latvijas tirgotāju savienības darbību, 1919 – 1927 Rīgas biržas komitejas loceklis. Rakstījis par tautsaimniecības jautājumiem presē  un izdevis žurnālu „Latvijas Tirgotājs” (1920 – 1932).  

K. sacerējis humoristisku dzeju, stāstus („Ledus puķes”1908, tēlojumu krājums „Ceļinieka stāsti” 1917), autobiogrāfisku  romānu „Laimīgais” (1939). Parakstījies ar ps.: Pašvaldis, Mazais Dundurs.

Grāmatniecībai pievērsies pēc Fr. Brīvzemnieka  ieteikuma  kā kolportieris. Kad kolportējot  iekrāti daži simti rubļu,  1897 K. nodibinājis apgādu Pērnavas ielā 9 . Izdevējdarbību turpinājis līdz 1917. Pirmais izdevums bijis  N. Karamzina stāsts „Nabaga Līza”. K. apgādājis ap 50 periodisku izdevumu un kalendāru, latviešu un cittautu autoru daiļliteratūras sacerējumus: A. Austriņa, J. Daumanta, J. Kļaviņa, V. Plūdona, Reitmaņu Andreja, K. Skalbes, J. Vainovska, Zeltmata, G. Merķeļa, A. Puškina, H. Senkeviča, J. Vazova u.c. autoru grāmatas. 1905–1907 g. revolūcijas laikā laidis klajā sociāli aktīvu publicistisku, arī  aizliegtu, literatūru: P. Lafarga „Rakstus”, humoristiski satīriskus rakstu krājumus. 

Sastādījis un izdevis satīrisku krājumu „Visa Rīga smejas”(1. – 4. krāj. 1902 – 1913), pirmā pasaules kara laikā  –  pamfletus, vāciešu varas darbu aprakstus, strēlnieku dziesmas.

1904 atvēris grāmatu veikalu Vecmīlgrāvī . Iedzīvotāju vidū iecienītais veikals kļuvis par šauru, tāpēc K. to pārdevis par 700 rbļ. dzejniekam Andrejam Reitmanim,   bet pats 1906  atvēris plašāku veikalu Marijas ielā 71.  1907 – 1912, laikā, kad K. atradies  bēgļu gaitās ārvalstīs, veikalus pārzinājusi dzīvesbiedre. 1912 K. atsācis darbu, iekārtojot veikalu pēc modernākajiem Rietumeiropas standartiem Marijas ielā 19, daļu aprīkojuma pārvedot no Marijas ielas 71. 1913 veikals pārvietots uz plašākām telpām Marijas ielā 12.

1915 pārcēlies uz Sanktpēterburgu, atvēris veikalu Gorohovajas ielā 64 un iekārtojis latviešu grāmatu spiestuvi Pavlovskā. Spiestuvē nodarbināts  ap 40 strādnieku, pārsvarā no latviešu bēgļu vidus. K. iespiedis  ap 10 grāmatu latviešu valodā (E. Virzas, J. Daniševska, K. Kautska, A. Berga, K. Pečaka, F. Cielēna sacerējumi). 1919 martā spiestuves un veikala darbu pārtraucis, atstājis aprīkojumu Sanktpēterburgā un atgriezies Latvijā.

1919 K. atjaunoja grāmatu veikalu Rīgā Marijas ielā 12, savā namā Klosterbaznīcas ielā iekārtoja kancelejas preču veikalu, spiestuvi, sietuvi, kancelejas piederumu fabriku.  1920, iekārtojis  grāmatu un rakstāmlietu veikalu noliktavu Aspazijas bulv. 20, K. uzsāka kancelejas preču lieltirgotavas organizēšanu. 1921 uzņēmums pārveidots par akciju sabiedrību „J. A. Kukurs”, 1937 atvērta otra lieltirgotavu Audēju ielā.

Latvijas Republikas  laikā nodevies rosīgai tirdznieciskai darbībai, bet grāmatu izdošanai  pievērsies mazāk: 1920 – 1940 viņa apgādībā iznākušas kādas 15 grāmatas, pārsvarā lietišķa satura izdevumi un daži kalendāri.

Lit.: Akciju sabiedrības J. A. Kukurs 40 gadi.  Rīga, 1937. Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. Grāmata, nr. 3 (1991), 86. – 90. lpp. Kukurs A. Laimīgais. R., 1939. Vilks A. Kolportāža.. Bibliotēku zinātnes aspekti. R., 1986, 119. lpp.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1907 – 1914.

Fotogrāfija: RTMM KukF1/1 88754. Grām. : Akciju sabiedrības.., frontisp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.