Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ķesteris Miķelis (*~1875, #1909) – kolportieris.

Nīcas pagasta zemnieks. Kopš 1904 dzīvojis Liepājā.

1909 saņēmis atļauju kolportiera darbībai J. Opelta uzņēmumā Liepājā.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1179. l., 101., 103., 106. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.