Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ķešāns Kārlis (1912 –1913) – grāmatu iespiedējs.

1912 saņēmis atļauju J. B. Krūmiņa tipogrāfijai Rīgā Suvorova ielā 44, sākotnēji spiestuve darbojusies ar J. B. Krūmiņa vārdu.  Nedaudz vēlāk spiestuves nosaukums mainīts uz K. Kešāna vārdu,  un tā pārcelta uz Suvorova ielu 23. 1913 spiestuvi par  6000 rbļ. nopirka Augusts Jurjāns.

Ķ. iespiedis ap  50 grāmatu latviešu valodā, vairums   J. B. Krūmiņa apgādāto,  nedaudz citu apgādu izdevumu, dažādu organizāciju statūtus, programmas u. tml. Lietišķus tekstus.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 35. l., 206., 315, 432., 501. lp.; 36.  l.,  395. lp. Rīgas adrešu grām. 1913.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.