Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Narkevičs Klementijs (#1910–1915) – grāmatu iespiedējs.

1912–1915 kopā ar Pēteri Januleviču piederējusi spiestuve Rīgā Elizabetes ielā 24, no 1913 Marijas ielā 4.

Iespiedis 8 izdevumus latviešu valodā – reliģiskas grāmatas un Rīgas organizāciju statūtus, pārskatus, noteikumus.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 36. l., 119., 420. lp. Rīgas adrešu grāmatas 1910–1914.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.