Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Neihauzens (Neuhausen) Kristiāns Gotholds (1684 Cēsīs – 1734 7.(18.) apr. Valmierā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1695–1699(?) mācījies Rīgas Licejā, 1699–1702 Halles Pedagoģiumā. 1702 studējis teoloģiju Halles universitātē, 1705 Pērnavas universitātē. 1707(?) mācītāja palīgs Cēsīs, 1711–1712 mācītājs Cēsu un Āraišu draudzē, 1713–1734 Valmierā. Kopš 1728 Rīgas apriņka prāvests. Vidzemes Virskonsistorijas asistents.

Latviešu valodā sarakstījis katehismu “Ceļš uz labklāšanu” (1724, 1732, 1734), piedalījies “Latviskas dziesmugrāmatas” (1732) sagatavošanā.

Virskonsistorijas uzdevumā pieņēmis subskripciju baznīcas rokasgrāmatai “Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata” (1732).

Avoti: EPL, SLV.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.