Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Neiners (Neuner) Georgs (#1910–1914) – grāmatu tirgotājs.

1910 piederējusi vairumtirdzniecības noliktava Rīgā Troņmantnieka bulv.11, dz.1 1911–1913 Pauluči ielā 17,  1914 Baznīcas ielā 13

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 34. l., 115.,513., 625. lp. Rīgas adrešu grāmatas 1910–1914.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.