Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Seiļs Stepons (1909 12. febr. Makašānu pagasta Kļovos –1979 18.jūl turpat, apbedīts Kļovu jeb Mežāres kapos) – skolotājs, literāts, latgaliešu grāmatu krājējs un pētnieks.      

Dzimis zemnieku ģimenē. 1924 beidzis Rēzeknes 1. latviešu pamatskolu, 1929 Rēzeknes Skolotāju institūtu, 1929–1934 Latvijas Universitātē studējis tautsaimniecību. 1934–1941 skolotājs Taudejāņu skolā, 1942–1944 strādājis būvkantorī Rēzeknē, 1944–1951 skolotājs un direktors Kļovu skolā, 1949–1950 skolu inspektors. 1951 kā politiski neuzticams no darba skolā atbrīvots. 1951–1955 strādājis dažādus maizes darbus Rēzeknē (par rēķinvedi, sagādes aģentu, noliktavas pārzini), 1955–1957 skolotājs Mežmalas, 1957–1968 Kļovu skolā. Pēc pensionēšanās dzīvojis dzimtajās mājās Kļovos.

Pētījis latgaliešu literatūru un kultūrvēsturi. Kopš 20.gadu beigām latgaliešu  periodiskajos izdevumos publicējis rakstus par sabiedriskiem, pedagoģijas un literatūras jautājumiem, kā arī stāstus un tēlojumus. Literatūrkritiskie raksti apkopoti krājumā „Jaunī deigli’ (1–2, 1937–1938). Bijis līdzstrādnieks latgaliešu preses izdevumos: 1929–1930 žurnāla „Jaunais Vords” redakcijas kolēģijas loceklis, 1931 laikraksta „Jauno Straume” redakcijas sekretārs,  1932–1933 žurnāla „Straume” līdzredaktors,  1936–1940 „Latgolas lauksaimnīka goda gromota”.

Visa mūža garumā krājot latgaliešu iespieddarbus,  savās mājās „Kļovūs” izveidojis ievērojamu latgaliešu grāmatu un periodisko izdevumu krājumu. S. vācis arī senus rokrakstus, kultūrvēsturiskus materiālus par Latgali, apkopojis materiālus par latgaliešu kultūras darbiniekiem.

 Pētījis un popularizējis latgaliešu grāmatniecības vēsturi. 1935 Rēzeknē bijis latgaliešu grāmatu izstādes rīcības komitejas sekretārs un eksponēšanai izstādē iesniedzis plašu viņam piederošo  iespieddarbu klāstu – 1753. gada evaņģēlija izdevumu, 19. gadsimta reliģiskas grāmatas, 20. gadsimta daiļliteratūru, mācību un praktiska satura grāmatas, dažādus statūtus, programmas un uzsaukumus,  kā arī 20.–30. gadu avīžu komplektus un žurnālus. Sagatavojis un publicējis atsevišķā brošūrā pārskatu par latgaliešu grāmatniecības attīstības gaitu.

Mūsdienās S. krājums glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Daļa materiālu te nonākuši jau 1960. gados no valsts drošības komitejas, kas bija tos konfiscējusi un izvedusi no Seiļa mājām, pārējie vēlākajos gados iegūti no mantiniekiem.

Lit.: Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti (Līdz 1944.gadam). R., 1995, 297.–301. lpp.;  Latgales kultūras darbinieki. 2. R.,2008, 224.–226. lpp.;  Polukajeva L. Latgales dvēseles sargātājs Stepons Seiļs (1909–1979). Grām.: Laikmets un personība. 2. R., 2001, 133.–171. lpp.; Vējāns A. Grāmatu pasaules sargātājs. Grām.: Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. R., 1996, 331.–342.lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.