Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Braše (Brasche) Gustavs (Gustav Wilhelm Siegmund,  1802 28. okt. (9. nov.) Edzes māc. Muižā – 1883 7. (19.) jūn. Liepājā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu izplatītājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1820-1822  studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. Pēc tam mājskolotājs. 1826-1870 Nīcas un Bārtas draudzes mācītājs. Latviešu valodā sacerējis grāmatu “Īsa rēķināšanas mācība” (1835), “Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis”(1844), “Īsa pamācīšana latviešiem, kas savu valodu labāki grib pārzīt” (1857), “Mērīšanas mācība” (1862), publicējies “Latviešu Avīzēs”.

1816 izplatījis Jauno derību latviešu valodā (400 eksemplāru). B. recenzija par par J. Alunāna^ “Dziesmiņām” (Das Inland. - 1856. - Nr. 37)  uzsāka polemiku ar jaunlatviešiem, arī grāmatniecības jautājumos.

Lit. : Nietz [E. A.] Anzeige. Mitausches Intelligenz-Blatt, Nr.52, 1812.; Ancītis K. Kādas valodnieciskas polemikas simtgadu piemiņai. No:  Rakstu krājums : Veltījums .. Jānim Endzelīnam .. . R.,1959.  

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.