Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

 

Lapiņš Zāmuels (#1903–1914) – grāmatu tirgotājs un izdevējs.

Pēc izcelsmes zemnieks.

1905 iegādājies F. Stelpa grāmatu veikalu Rīgā L. Maskavas ielā 145.

1903 izdevis divas stāstu grāmatas.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 27. l., 289., 337. lp., 29. l., 46. lp. Rīgas adrešu grām. 1910–1914.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.