Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Levins Eliass (# 1888–1919) –  grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

1888 atvēris spiestuvi ar litogrāfiju. Rīgā Kungu ielā 20,  1996 uzņēmums pārcelts uz Peldu ielu 10. 1897 turpat atvērts rakstāmpiederumu veikals. No 1913 L. bijis  2. ģildes tirgonis. L. uzņēmums pastāvējis vismaz līdz 1919, kad bibliogrāfijā minēts jaunākais datētais iespieddarbs.

Latviešu valodā 1897–1914 laidis klajā pārsvarā rūpnīcu un fabriku rēķinu grāmatiņas ar iekšējās kārtības noteikumiem (ap 20 izdevumi) , kā arī mākslas izstādes katalogu (1919), „Vadoni pa Rīgu”(1890), divas Eiropas kartes (1914).

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1889–1914. LVVA 12. f., , 1. apr, 37. l., 5.–8. lp., 17. l., 15., 113., 115. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.