Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lielauss Ernsts (#1900–1910) – grāmatu tirgotājs.

1900–1910 piederējis grāmatu veikals Subatē.

Av.: LNB RX110, 5, 2, 206.–219. lp. LVVA 412. f., 4. apr, 1180. l., 62. lp. Kurzemes adrešu grāmatas 1900–1910.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.