Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Liepiņš Andrejs (#1903–1910) – grāmatu tirgotājs.

1903–1910 piederējis grāmatu veikals ar lasāmbibliotēku Jēkabpilī Lielajā ielā.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr, 1180. l., 63. lp. LNB RX110,5,2,224.–229. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1904.

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.