Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

'

Lipinskis Ādams  (Lipinsky, Adam Josifovič, # 1874–1896) – grāmatu iespiedējs.

Atvaļināts ģenerālmajors.

1883 saņēmis atļauju spiestuves atvēršanai Rīgā Teātra ielā 5, no 1890 Grēcinieku ielā 2. 1892 tipogrāfijas aprīkojumā bijušas divas ātrspiedes un litogrāfija. Darbu vadījis Rīgas pilsonis Bušs. 1894 L.  spiestuvi ieguvuši G. Kalniņš un I. Deičmanis, tomēr adrešu grāmatās spiestuve ar viņa vārdu reģistrēta līdz 1896.

1874–1896 L. iespiedis 22 grāmatas latviešu valodā. Latviešu grāmatas ar L. kā iespiedēja vārdu  bibliogrāfijā reģistrētas jau no 1874, bet jaunākie izdevumi neraugoties uz īpašnieka maiņu 1894 datēti ar 1896.

Av.: Slud. Dienas Lapa, nr. 59, 1890. Rīgas adrešu grāmatas 1885–1896/97. LVVA 12. f., 1. apr, 37. l., 1.–4., 5.–8. lp.; 13. l., 22. lp.

L. Limane.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.