Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lūkass Frīdrihs Gustavs ( # 1837–1910) – vācu tautības grāmatu tirgotājs un izdevējs.

Jelgavas rātskungs. Agrāk strādājis E. Francena grāmatu veikalā. 1837 Jelgavā atvēris  rakstāmpiederumu veikalu.

1838  sācis tirgot arī grāmatas, atvēris vācu, franču un angļu lasāmbibliotēku. 1863 par veikala vadītāju strādājis Ivans Rohlics. 1865 (iespējams, pēc L. nāves) veikals pārgājis L. bijušo komponjonu I. Rohlica un E. Bēres rokās. 1907 veikala īpašnieks ir Th. Blūms, 1910 veikals atrodas Lielajā ielā 8 Kārļa Blūma īpašumā.  Sabilē veikala nodaļu 1910 pārzina Viktors Felko.

1842–1863 L. apgādājis ap 25 grāmatām latviešu valodā, pārsvarā lasāmvielu (tautā populāros K. Šmida stāstus „Puķu kurvīts” (1851) un „Plūdu briesmas”(1860), J. Gothelfa „Gājēja ceļš uz laimi” (1852) un „Mārtiņš, tas bandinieks” (1853), stāstu krājumu bērniem „Grāmatnieku prieks” (1854), stāstu sēriju „Kapeiķu grāmatiņas..” (1851–1852), kā arī reliģiskas, praktiskas un ziniskas grāmatas (H. Heselberga un E. Neandera „Sprediķu grāmata” (1844), „Kristīgas baznīcas stāstu grāmata” (1853), A. Leitāna „Darbu rullis..” (1842), K. Burzija „Sarunāšana viena daktera ar vienu moderi..”(1851), R. Šulca „Pasaules stāstu grāmata” ).  

Av.: Slud.   Das Inland, nr. 33, 1845; Latv. Avīzes, nr. 35–36, 1853.  LVVA 5759. f., 7. apr., 1186. l., 6.–14. lp., 389. lp.; 412. f., 4. apr, 1130. l., 59. lp., 62. lp.

L. Limane

 

 

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.