Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Mansfelds Pauls (#1903) – grāmatu iespiedējs.   

Piederējusi spiestuve Rīgā. 1903 saņēmis atļauju to pārcelt no Bruņinieku ielas 8 uz Basteja bulv. 11. 1906 spiestuvju pārskatos vairs nav minēta.

Latviešu valodā iespiedis „Rēķinu grāmatiņu” (1903) F. V. Natana fabrikai.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 25. l., 616. lp.; 29. l., 40.–50. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.