Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Melķis (vai Melķīsis) Jānis  (1857 Limbažos – ne agrāk par 1912)  – grāmatu iesējējs, pārdevējs, iespiedējs un izdevējs.

Limbažu sīkpilsonis.

Ne vēlāk kā 1879 sācis nodarboties ar grāmatu iesiešanu.

1879 piederējusi sietuve un maksas bibliotēka Limbažos Dobina namā. Izsniedzis  grāmatas lasīšanai par 150 kap. gadā, iestāšanās nauda bijusi 1 rublis.

Nedaudz vēlāk (ne vēlāk kā 1885)  iekārtojis grāmatu veikalu. 

Ap 1882 atvēris spiestuvi, kurā laidis  klajā galvenokārt paša izdevumus. 1901 lūdzis atļauju atvērt spiestuvi Rīgā Ļ. Ņevas ielā 10, taču nav zināms, vai iecere realizējusies. 1908 lūdzis atļauju pārcelt spiestuvi no Limbažiem uz Rīgu Troņmantnieka bulv. 31, dz.4, bet 1909 – no turienes uz Tērbatas ielu 42 dz. 14.  Rīgas darbības laikā M. spiestuves līdzīpašnieks bijis K. Kreišmanis, iespiedumi reģistrēti ar firmas nosaukumu „Kreišmanis un Melķiss”. 1912 izsludināta šīs spiestuves ātrspiedes izsole, un uzņēmums pārgājis J. Meldera īpašumā.

1881–1910  apgādājis vismaz 20 grāmatu, galvenokārt vieglo lasāmvielu – tulkotos stāstus, ludziņas, reliģisko beletristiku un divus kalendārus.  1886–1887 nedēļas izdevuma „Limabažu Sludinātājs” redaktors un izdevējs, un 1902–1905  „Limbažu Ziņotāja” izdevējs.

Av.: Slud.: Mājas Viesis, nr. 4, 1879; Austrums, nr.12, 1885,156. lpp., Rota, nr. 13,1885; Tēvija, dec., 1888. Vidzemes adrešu grāmata 1892; 1900. Rīgas adrešu grāmata 1910. LVVA 12. f., 1. apr., 22. l., 14. lp., 30. l., 110. lp.; 31. l., 30. lp.; 35. l., 563. un 595. lp.

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.