Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Miezis Gotlībs Augusts  (# 1894–1906) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Pēc izcelsmes Allažu pagasta zemnieks. 

1903 iesniedzis lūgumu atvērt tipogrāfiju ar ātrspiedi un rokas spiedi savā dzīves vietā Rīgā Miera ielā 29, taču inspektors ieteic neatļaut, jo Miezi  nepazīstot.

 1905 kopā ar A. Lāci saņēmis atļauju atvērt grāmatu un attēlu tirgotavu un maksas lasāmbibliotēku ar firmas nosaukumu „A. Lācis”. Veikals atradies Kalnciema ielā 102. Iespējams, M. arī agrāk nodarbojies ar grāmatu pārdošanu, jo bibliogrāfijā  pie kāda 1893 izdevuma ir norādījums, ka tas dabūjams pie viņa.

1894–1908 apgādājis 9 grāmatas – pretalkoholisma brošūru, anonīmu darbu par cilvēka izcelsmi un vairākus izklaidējošus daiļliteratūras izdevumus.  

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 25. l., 110.–111. lp.; 27. l., 296., 370. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.