Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Muižnieks Jānis (#1912) – grāmatu tirgotājs.

1912  piederējis grāmatu veikals Rīgā Kuģu ielā 11 (turpmāk K. Jakobsonam).

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 35. l., 496., 527. lp.; 36. l., 189. lp. Rīgas adrešu grāmata 1913.

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.