Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Būholcs (Buchholtz) Ārends (1857 29. martā (10. apr.) Rīgā – 1938 29. okt. Berlīnē) – vācu tautības bibliotekārs, vēsturnieks, grāmatniecības vēsturnieks.

Dzimis pedagoga ģimenē. Mācījies Rīgas guberņas ģimnāzijā. Studēja 1875–1880 Tērbatas universitātē filozofiju un vēsturi. 1880 bibliotekāra palīgs Rīgas pilsētas bibliotēkā, 1880–1889 ierēdnis Rīgā. 1881–1889 avīzes “Rigasche Stadtblätter” redaktors. Baltijas vēstures un senatnes biedrībā 1881–1889 bibliotekārs, kopš 1894 korespondētājlocejklis, kopš 1909 goda loceklis. No 1889 Berlīnē pilsētas maģistrāta zinātniskais līdzstrādnieks. 1897–1923 turienes pilsētas bibliotekārs. Daudzi apcerējumi vēstures un ģenealoģijas nozarēs.

Latviešu grāmatniecības vēsturei nozīmīgi B. darbi : raksts “Die ältesten lettischen Druckschriften” (“Magazin..” Bd. 14 St. 1, 1869) par 1586–1587 Kurzemes baznīcas rokasgrāmatu; raksts “Gustav Bergmanns Druckerei auf Salisburg- und Ruien Pastorat” (“Rigasche Stadtblätter” 1881) par G. Bergmaņa^ mājas spiestuve; tās iespiedumu katalogs “Gustav Bergmanns in Salisburg- und Ruien erschienene Drucke” (1885); plašais pētījums “Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588–1888” (1890), kurā jo pilnīgi izmantoti arhīva materiāli, īpaši līdz 18. gs. beigām, sniegts arī N. Mollīna^ iespieddarbu saraksts un analīze.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.