Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Burkēns (Bourquin) Izaks (1755 – 1855) - hernhūtiešu vācu tautības diakons Vēvermuižas distriktā, rokraksta grāmatu rakstītājs.

Kopš 1804 Vēvermuižā norakstījis (reizēm vairākos eksemplāros) hernhūtiešu literatūru, visvairāk svētrunas, varbūt paša tulkotas un sacerētas (tagad LNB R X 35) ; organizējis šo rokraksta grāmatu cirkulāciju sava distrikta draudzēs.

Il.: “Īksa pārraudzīšana to brāļu notikumu iekš tiem pagājušiem simts gadiem Vidzemē” I. Burkēna

norakstā pēc l834 (LNB R X 35, 1, 51, 5.lp.)

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.