Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bušs Kārlis (1841 Straupē - 1900, 8. jūl. (20. jūl.) Rīgā, apbedīts Lielajos kapos) - grāmatu izdevējs, iespiedējs, veikala un lasāmbibliotēkas īpašnieks.

Ķesteris Straupē. Ap 1870 kopā ar brāli Miķeli^ atvēris pārtikas preču veikalu Rīgā, 1871 grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku Smilšu (tag. Lāčplēša) ielā 37 , nodibinājis grāmatu apgādu “Brāļi Buš”. Tuvāko gadu laikā atvēris grāmatu veikalu Daugavmalas tirgū 59a (vadījusi B. radiniece M. Irbīte^) un  Kaļķu (tag. Tērbatas) ielā. 1873 B. atvēris spiestuvi Smilšu ielas namā, 1874 piepircis bakrotējušā K. Stālberga^ spiestuvi. 1874 Miķelis Bušs no kopuzņēmuma izstājās, taču  nosaukums netika mainīts. 1875 grāmatu apgāds “Brāļi Buš” bankrotēja (lielā mērā neveiksmīgā Vidzemes dziesmu grāmatas izdevuma dēļ), tomēr daļa īpašumu – veikals Kaļķu ielā, Lielā Aleksandra ielā 127 (vēlāk Bruņinieku ielā 53) un Tērbatas ielā 11 ( vēlāk to atpērk Kaulinskis) – tika  saglabāti. Pēc B. bankrota vienu no spiestuvēm iegādājās  M. Jākobsons^, daļu no otras spiestuves B. Dīriķis^, vienu veikalu  –  A. Virsis^.

1877 B. atvēra jaunu spiestuvi Bruņinieku ielā. 1883 daļu spiestuves pārdeva J. Rumbergam^. 1885 B. nodibināja fiktīvu spiestuvi uz Jāņa Behmaņa^ vārda, jo pašam ģenerālgubernators bija  liedzis koncesiju. 1891 Behmanis šo spiestuvi pārdeva  L. Blankenšteinam^, bet pret B. ierosināta krimināllieta par fiktīvas spiestuves turēšanu. 1893 B. sodīts ar 25 rbļ. un 2 dienām aresta. Ar to B. grāmatu iespiedēja darbība izbeidzās. B. spiestuve bija viens no ražīgākajiem  sava laika poligrāfijas uzņēmumiem, tajā iespiests ap 300 grāmatu.

B. apgāds nelielā apjomā turpina darbību vēl 90. gados. Lielākā daļa B. spiestuves grāmatu ir pašu apgādāta. B. ir komerciālas ievirzes izdevējs. Līdzās lielam tulkoto un oriģinālo triviāliju klāstam izdevis arī M. Ļermontova “Daimonu”, vērtīgus latviešu autoru (Ā. Alunāna, A. Kronvalda, M. Medinskas, K. Biezbārža, R. Tomsona, Ausekļa, Baumaņu Kārļa, E. Vīgnera) darbus .

B.apgādājis arī vairākus savus sacerējumus - kristīgas apceres, pamācības, lūgsnas, polemisku brošūru pret Ā. Alunānu, vācu valodas mācību grāmatas. Daudzi B. sacerējumi propagandē irvingiešu sektas idejas, pie kuras viņs piederējis. Presē B. daudzkārt kritizēts, tomēr dažas viņa  reliģiskās brošūras bija tautā populāras. B.apgādājis pēdējos gados sektantu literatūras īpatsvars  palielinājās.

Lit.: Ancītis V. Mazliet par brāļiem Bušiem un kādēļ viņi bankrotēja. Senču kalendārs 1999.[Saldū ?], 1998, 147.-148. lpp. Apīnis A. Lg, 231. lpp.  Misiņš J. Brāļi Buši. Jānis Misiņš. Izlase.  R.,1962,  139.-144.lpp. Neatļauta drukātava. Baltijas Vēstnesis, nr.43-44, 1893.

 

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.