Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Petriks Ludvigs (#1864–1895) – grāmatu tirgotājs.

2. ģildes tirgonis.

1864–1895 piederējis grāmatu veikals: Rīgā Tirgoņu ielā 9 vai 11, filiāles Rīgā Suvorova ielā 7, Valkā un Kazaņā.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 14. l., 16., 23., 26., 71. lp.; 15. l., 46. lp. Rīgas adrešu grāmata 1864. Slud. Latviešu Avīzes, nr. 41, 1865; Mājas Viesis, nr. 10, 16, 17, 1866; Dienas Lapa, nr. 221, 1895. Vilks A. Tirdzniecība ar latviešu grāmatām. No: Grāmata un latviešu sabiedrība 1856–1870. R.,1987, 76. lpp.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.