Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Plute Kārlis (#1902–1904) – grāmatu tirgotājs.

Pēc izcelsmes zemnieks. 1902–1904 piederējis grāmatu veikals ar lasāmbibliotēku Rīgā Aleksandra ielā 37 dz. 8. 1904 atļauju šī veikala turēšanai saņēmis Pidriķis Melnbārdis.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 23. l., 542., 543. lp.; 26. l., 304., 306., 348. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.