Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Podradciks Idels Hiršs (#1906–1913) – grāmatu tirgotājs un iespiedējs.

1906–1913 piederējusi spiestuve un grāmatu veikals Jēkabpilī Lielajā ielā 91, grāmatu veikals Jaunjelgavā Jelgavas ielā.

 Latviešu valodā iespiedis kalendāru un dažādu lokālas nozīmes organizāciju lietišķus tekstus.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 57., 63. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1912.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.