Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Andrēzens Zigfrīds (1904–1910) – grāmatu iespiedējs.

1904 atpircis O. Ramiša tipogrāfiju, saglabājot firmas nosaukumu „Oto Ramišs”.

Latviešu valodā galvenokārt drukājis iestāžu un firmu pasūtījuma darbus – rēķinu grāmatas, statūtus, pārskatus u. tml.

Av.: Rīgas adrešu grāmatas 1904 –1910. LVVA 12. f., 1. apr., 12. l., 4., 11., 110. lp.; 14. l., 33. lp.; 26. l., 10., 11., 40. lp.; 27. l., 271. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.