Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rāts Klāvs (#1903–1910) – grāmatu tirgotājs.

 1903–1910 piederējis grāmatu veikals ar lasāmbibliotēku Rucavā.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr.,1180. l., 65. lp. LNB RX119, 5, 6, 39.–46. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1904.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.