Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Reimanis Jānis (#1898–1913) – grāmatu tirgotājs.

1898, 1901, piederējis grāmatu veikals  Rīgā Aleksandra ielā 103;  1899 Aleksandra ielā 113;  1903 Aleksandra ielā 104,  1908 Dzirnavu ielā 92, 1909–1913 Kārļa ielā 33, pēc tam pārgājis J. Rudzīša īpašumā.

1902 atvēris lasāmbibliotēku.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 18. l., 22., 32., 222. lp.; 19. l.,119. lp.;22. l., 100. lp.; 23. l., 232.,234.,339. lp.; 25. l., 607. lp.; 30. l., 235. lp.; 31. l., 160. lp.; 36. l., 504. lp. Rīgas adrešu grāmatas 1900–1903.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.