Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ress Eduards Frīdrihs (#1861–1906) – grāmatu iespiedējs.

1861 piederējusi litogrāfija Rīgā Tirgoņu ielā 16/18; 1868 tipolitogrāfija (no 1885 Šķūņu ielā 22, no 1889 L. Pils ielā 20). 1900–1906 tipogrāfija L. Pils ielā 20. Iespiedis trīs latviešu grāmatas.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 8. l., 74. lp.; 24. l., 159. lp.; 37. l., 1.–4., 5.–8. lp. Rīgas adrešu grāmata 1861–1906.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.